Uslovi i pravila korišćenja
 

Korišćenje portala

Uslovi i pravila (u daljem tekstu: UiP) se odnose na sve strane www.qvoucher.rs. Uslovi pravila se odnose na svakog kupca QVoucher-a kao i registrovanog posetioca na stranici www.qvoucher.rs, koji su dužni da ih pažljivo pročitaju. Kupovina Qvoucher-a znači prihvatanje ovde utvrđenih uslova i pravila od strane svakog pojedinačnog kupca i davanje bezuslovne saglasnosti da će u svemu poštovati i primenjivati ovde utvrđene uslove i pravila.


Registracija

Svaki on-line posetilac internet stranice www.qvoucher.rs (u daljem tekstu:QPay) ima mogućnost da se registruje po sledećoj proceduri.

Da bi on-line posetilac postao registrovan član QPay-a potrebno je da prihvati UiP.

UiP se prihvataju klikom na dugme ”Prihvatam pravila i uslove korišćenja” a nakon što se isti pažljivo pročitaju. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja dovoljno je posetiti stranicu sa kontakt e-mail adresom gde se može postaviti pitanje i u najbržem mogućem roku dobiti odgovor od strane nadležne osobe.

Ukoliko se UiP prihvate, on-line posetilac nakon što ispuni sve tražene podatke postaje registrovani član sa brojem naloga koji je identičan broju mobilnog telefona koji je uneo. Lozinka se posebno određuje od strane registrovanog člana.

Radi izbegavanja svake sumnje, registracija nije obavezna i ne predstavlja preduslov za kupovinu Qvoucher-a, već služi isključivo u svrhu omogućavanja registrovanim članovima da pristupe relevantnim podacima vezano za ostvarenu potrošnju.


Sigurnost

Prilikom registracije on-line posetilac kreira lozinku za čiju poverljivost i korišćenje u potpunosti odgovora. U slučaju postojanja sumnje da je treće lice neovlašćeno došlo u posed lozinke, potrebno je odmah obavestiti Lanus d.o.o., Kneginje Zorke 2, Beograd (u daljem tekstu: Lanus), pozivom Kontakt centru na broj 011/3812042, svakim danom od 00h do 24h ili slanjem elektronske pošte (e-mail) na support@qvoucher.rs.

Prilikom prikupljanja i prenošenja podataka upotrebljavaće se šifriranje SSL-om (Secure Sockets Layer) s 128-bitnim kodiranim ključem. Šifrovanje SSL-om deluje tako da poslate podatke učini nečitljivim svima osim onima kojima su podaci namenjeni. Protokol SSL osim toga garantuje i potpunu autentičnost.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u mogućnost postojanja sigurnosnih propusta, nedopuštenog korišćenja podataka ili kršenja uslova i pravila poslovanja, Lanus zadržava pravo da od registrovanog člana zatraži da promeni lozinku ili da trenutno ukine korisnički nalog bez prethodne najave. Registrovani član odgovara za autentičnost unetih podataka, a Lanus nije dužan da proverava identitet osobe koja se registruje i stekne nalog.

Imajući u vidu pretpostavku da se nalog svakog registrovanog člana vezuje za broj njegovog mobilnog telefona, a u cilju sigurnosti, svaki registrovani član će prilikom inicijalne registracije dobiti SMS poruku kojom će biti obavešten da je postao registrovani član Qpay-a.


QVoucher

označava vaučer izdat od strane E-prodavca koji je kupljen na prodajnom mestu (lista prodajnih mesta se nalazi na sajtu www.qvoucher.rs i ona se permanentno ažurira od strane administratora sajta) predviđenom za kupovinu takvog vaučera, u cilju da se za vrednost vaučera kupi roba ili usluga izložena na internet prodajnim mestima (IPM).


QVoucher kod

označava kombinaciju nasumičnih slova i/ili brojeva putem kog se vrši autorizacija validnosti QVoucher-a, o čemu se kupac automatski obaveštava SMS porukom prilikom kupovine QVoucher-a. Kupac se unošenjem Qvoucher koda autorizuje za kupovinu robe i/ili usluga vlasnika IPM-a.


IPM

označava internet prodajna mesta u www mreži na teritoriji Srbije na kojima kupac putem QVoucher-a kupuje robu ili usluge. Kupac kupuje QVoucher tako što na prodajnom mestu predviđenom za kupovinu QVoucher-a unese broj svog mobilnog telefona ili to čini prodavac i uplati predviđenu svotu novca po osnovu čega stiče protivvrednost QVoucher-a.

Registrovan član ima mogućnost da pristupanjem svom korisničkom nalogu na internet stranici www.qvoucher.rs proveri status izvršene kupovine Qvoucher-a.


Obaveštenja o ponudama putem sredstava komunikacije

Prihvatanjem UiP korisnik odnosno registrovani član ujedno daje svoju saglasnost da mu se putem SMS poruka i/ili e-maila šalju obaveštenja o proizvodima sa stranica IPM-a i pozivi na ponude za robu koja se nudi na prodaju.

Korisnik odnosno registrovani član u svakom trenutku može da se odjavi, odnosno da i nakon davanja saglasnosti zaustavi dalje slanje obaveštenja o ponudama putem SMS poruka i/ili e-maila, što će biti omogućeno u samoj SMS poruci ili e mailu, odnosno može se odjaviti slanjem e-maila na adresu office@qvoucher.rs


Uslovi kupovine robe i usluge

Putem QVoucher-a kupac kupuje robu ili usluge izložene na IPM-u. Postupak i uslovi kupovine i prodaje na stranicama IPM-a definisani su od strane vlasnika IPM-a, te shodno tome Lanus ne odgovara za narudžbinu, slanje i dostavu robe, odnosno reklamaciju robe, već postupa u svojstvu posrednika koji prodaje Qvoucher-a vlasnika IPM-a sa ciljem zaključenja ugovora o kupoprodaji robe/usluga istog.

Shodno tome, Lanus jemči kupcu da će za vrednost njegovih QVoucher-a imati mogućnost da kupi robu ili usluge na određenom IPM-u koji ima poslovnu saradnju sa Lanus-om i kod koga na IPM-u postoji vidljiva oznaka da se roba ili usluge mogu kupovati putem QVoucher-a.

Kupac sa određenom vrednošću QVoucher-a ima obavezu da prati uslove i način kupovine na određenom IPM-u na način kako je to određeno od strane IPM-a u pogledu narudžbine robe.

Lanus ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu sadržaja oglasa o prodaji robe, isporuke robe, dostupnosti robe (budući da se roba koja se nalazi u ponudi menja i može zavisiti od stanja na zalihama prodavca), reklamacija u vezi isporučene robe, kao i sadržaja eventualnih oglasnih poruka ponuđača – prodavaca robe. Lanus ni u kom slučaju i ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran u slučaju da prodavac robe ne upozna kupca sa cenom robe, načinom isporuke robe, kvalitetom i saobraznošću robe, mogućnošću raskida ugovora o kupovini robe, garancijama, kao i nazivu, adresi i adresi elektronske pošte prodavca. Samim tim Lanus nije u obavezi da vrši bilo kakav povraćaj novca iz bilo kog razloga.

Kupac ima pravo da pozivom Kontakt centru na broj 011/3812042, svakim danom od 00h do 24h ili slanjem elektronske pošte (e-mail) na office@qvoucher.rs uputi reklamaciju u slučaju nedostataka isporučene robe i/ili usluga, a Lanus je dužan da takvu reklamaciju evidentira i bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 radna dana prosledi prodavcu radi rešavanja. Prodavac u potpunosti odgovora kupcu za postupanje po reklamaciji, koja mu je uredno i blagovremeno prosleđena od strane Lanus-a, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije kojima se uređuje zaštita potrošača.

Lanus ne snosi odgovornost za način oglašavanja i načina nuđenja robe od strane ponuđača robe, a postupci Lanus-a neće se smatrati suprotnim propisima koji se odnose na oglašavanje i zaštitu potrošača, niti će se postupci Lanus-a smatrati aktivnostima koje se odnose na nezakonit način prodaje, prodaju robe čiji je promet zabranjen ili ograničen, ponudu alkohola maloletnicima, prodaju duvana i duvanskih proizvoda maloletnicima, prodaju zabranjenih supstanci, govor mržnje ili izazivanje rasne, verske, nacionalne, socijalne i bilo koje druge netrpeljivosti.


Radno vreme

Internet stranica QPay radi 24 sata svakog dana sedam dana u nedelji, međutim u određenim situacijama plaćanje određene robe zavisi od radnog vremena IPM-a.


Teritorija

Plaćanje putem QVoucher-a se može vršiti samo na teritoriji Republike Srbije, odnosno na IPM mestima koji imaju poslovnu saradnju sa Lanus-om.


Eksterne usluge

Usluge koje koristite posredstvom Qpay-a ne uključuju troškove koje stvarate koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranama kao ni telefonske troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Upozorava se svaki kupac da sve internet strane upotrebljava isključivo na sopstveni rizik.

Lanus ne daje nikakve garancije i nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za direktne i indirektne štete koje možete pretrpeti korišćenjem usluga ili u vezi s korišćenjem internet strana, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računarska mreža koju Lanus ne kontroliše ni u kojem obliku već je na nju samo vezana pa se zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa (servera) koje direktno ne kontroliše.


Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Prilikom registracije neophodno je dostavljanje određenih ličnih podataka (npr. e mail). Molimo da se pritiskom na ikonu koja sledi date saglasnost da se Vaši lični podaci obrađuju u svrhu realizacije kupovine putem Qvoucher-a.

Lanus se obvezuje da će štititi privatnost svih svojih registrovanih članova. Svi podaci o registrovanim članovima se strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Lanus-u, a posebno zaposleni na održavanju internet stranice QPay i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Intelektualna svojina

Svi sadržaji objavljeni na ovim internet stranicama QPay-a kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni sadržaji objavljeni na ovim stranama, vlasništvo su Lanusa-a ili dobavljača programskih paketa (softvera), te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualne svojine i njihova neovlašćena upotreba nije dopuštena.

Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet strana QPay-a, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna, logotipa i brenda bez izričitoga pismenog odobrenja Lanus-a.


Spoljne internet strane (eksterni linkovi)

QPay uključuje linkove na druge internet strane, a materijali na tim stranama su izvan kontrole Lanus-a i stoga nije odgovoran za sadržaj na tim stranama.


Izmene

Ažuriranje ili izmena podataka pohranjenih na QPay internet strani može biti izvršeno u svako vreme, bez prethodne najave. Lanus zadržava pravo na izmenu UiP-a.


Isključenje odgovornosti

Prihvatanjem ovih uslova kupac prihvata i primenu prava Republike Srbije kao merodavnog prava za tumačenje, primenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova upotrebe ove internet strane. Sudovi u Beogradu, Republika Srbija isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internet strana ili u vezi s njima. Lanus ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim stranama primereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istim s teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatra ce se da je pristup internet stranama s navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost kupca prema merodavnom pravu.

Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internet strana podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Lanus neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranama.


Kontakt

Lanus d.o.o.

Kneginje Zorke 2, 11000 Beograd

+381-381-2042 +381-381-2000

office@qvoucher.rs

 
 
 
 
 
Registracija Šta je QVoucher ? Šta kupiti QVoucher-om ? O nama Naslovna
Login Gde kupiti QVoucher ? QVoucher na Vašem sajtu Česta pitanja Kontakt
Uslovi i pravila korišćenja
Copyright © 2010-2015 QVoucher. Sva prava zadržana.